เปิดแล้ว! ตลาดประชารัฐ Green Market

เปิดแล้ว! ตลาดประชารัฐ Green Market

5-7 ธันวาคมนี้ ตลาดประชารัฐกรีนมาร์เก็ตบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญคุณมาพบกับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป จากเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม OTOP ที่ยกขบวนกันมาเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ โดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย…