สายยกมาเอง! กระบะป้ายแดงบรรทุกของน้ำหนักเกิน ยกล้อค้างกลางสะพาน

สายยกมาเอง! กระบะป้ายแดงบรรทุกของน้ำหนักเกิน ยกล้อค้างกลางสะพาน

          การนำกระบะที่ดัดแปลงสภาพเป็นรถขนสินค้า ดัดแปลงให้หลังคาสูงขึ้น แล้วนำออกมาวิ่งบนท้องถนน เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ของอุบัติเหตุ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความมักง่ายของเจ้าของรถ นำมาซึ่งอันตรายบนท้องถนน      …

อย่าขับข้ามเลนจนติดเป็นนิสัย

อย่าขับข้ามเลนจนติดเป็นนิสัย

ทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในบ้านเรา มักเกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่เคารพกฎ กติกา และมารยาทในการขับขี่พฤติกรรมของผู้ขับขี่ดังกล่าวข้างต้นคงจะไม่เกิดขึ้น ถ้าคนส่วนใหญ่ของสังคมต่างยึดมั่นต่อระเบียบวินัยและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น โดยต่างคนต่างช่วยกันรักษากฎ กติกา และมารยาทในการขับขี่อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายจราจรไม่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นความเคยชิน แต่ปัจจุบัน สถานการณ์เช่นนี้น่าจะเกินเลยความเคยชินไปแล้ว หรืออาจจะเรียกว่าเป็นประเพณีในการขับขี่ผ่านแยกถนนที่มีสัญญาณไฟจราจรไปแล้วก็เป็นได้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.js100.com