มาตรการ 5 จอม

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / มาตรการ 5 จอม

info-5-จอม

พฤติกรรมทั้ง 5 จอม  เป็นพฤติกรรมการขับขี่ไร้วินัย และเป็นสาเหตุทำให้การจราจรติดขัด โดยจะมีโทษปรับดังนี้

1.จอมปาด (ขัดปาดแซงเส้นทึบ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)

2.จอมล้ำ (หยุดรถล้ำเส้นหยุดปรับไม่เกิน 1,000 บาท)

3.จอมขวาง (หยุดรถขวางทางแยกปรับไม่เกิน 500 บาท)

4.จอมย้อน (ขับย้อนศรปรับไม่เกิน 500 บาท) และ

5.จอมปลอม (ป้ายทะเบียนปลอม ปรับไม่เกิน 2,000 บาท)