ปรับขึ้นค่าทางด่วน ดอนเมืองโทลล์เวย์ !!

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / ปรับขึ้นค่าทางด่วน ดอนเมืองโทลล์เวย์ !!
ดอนเมือง ทางด่วน โทลล์เวย์

info ค่าทางด่วน ดอนเมืองโทลเวย์ปรับขึ้นค่าทางด่วน ดอนเมืองโทลล์เวย์  15 บาท มีผลตั้งแต่ เวลา 00.01 ของวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงอนุสรณสถาน-ดินแดง

รถ 4 ล้อ เดิม 85 บาท ปรับขึ้นเป็น 100 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 125 บาท ปรับขึ้นเป็น 140 บาท

 

ช่วงดินแดง-ดอนเมือง

รถ 4 ล้อ เดิม 60 บาท ปรับขึ้นเป็น 70 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 90 บาท ปรับขึ้นเป็น 100 บาท

 

ช่วงดอนเมือง-ดินแดง

รถ 4 ล้อ เดิม 60 บาท ปรับขึ้นเป็น 70 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 90 บาท ปรับขึ้นเป็น 100 บาท

 

ช่วงดอนเมือง-อนุสรณสถาน

รถ 4 ล้อ เดิม 25 บาท ปรับขึ้นเป็น 30 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 35 บาท ปรับขึ้นเป็น 40 บาท

 

ตลอดเส้นทาง

รถ 4 ล้อ เดิม 85 บาท ปรับขึ้นเป็น 100 บาท

รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 125 บาท ปรับขึ้นเป็น 140 บาท