รฟม. แจ้งห้ามรถสูงมากกว่า 3 เมตร ใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีชั่วคราว

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / รฟม. แจ้งห้ามรถสูงมากกว่า 3 เมตร ใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีชั่วคราว
ข่าว รฟม1
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (สัญญาที่3) ได้มีการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าคล่อมทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ทำให้ความสูงช่องลอดสะพานในขณะก่อสร้างเหลือเพียง 4.50 เมตร และเนื่องจากจะต้องมีระยะในการทำงานและชุดโครงสร้างชั่วคราวและนั่งร้านรองรับตัวสะพาน ดังนั้น

เพื่อความปลอดภัยในขณะก่อสร้างและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงจำเป็นต้องจัดระเบียบการจราจรโดยห้ามรถที่มีความสูงมากกว่า 3 เมตร สัญจรบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นการชั่วคราว

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์- 31 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การจำกัดความสูงรถยนต์ในการสัญจรบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย