แจ้งปิดการจราจรงานกาชาด ประจำปี 2558

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / แจ้งปิดการจราจรงานกาชาด ประจำปี 2558

info ปิดถนนงานกาชาด

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) แจ้งว่า จะมีการปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อจัดงานกาชาด ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน 2558 ภายใต้แนวคิดถวายพระพรอุปนายิกา 60 ปวงประชาสุขใจ และเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จะทำการปิดการจราจรตลอดการจัดงาน
โดยเส้นทางที่ห้ามรถทุกชนิดผ่าน ประกอบด้วย

1. ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงบริเวณพระราชวังดุสิต
2. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร ถึงแยกกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
3. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน ถึงแยกลานพระบรมรูปทรงม้า

ขณะที่กำหนดเวลาในการเริ่มงานกาชาด 2558 คือ
1. วันที่ 30-31 มีนาคม และวันที่ 1-3 และ 6-7 เมษายน ตั้งแต่เวลา 14.00-23.00 น.
2. วันที่ 4-5 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.
3. วันที่ 7 เมษายน ตั้งแต่ เวลา 10.00-24.00 น.

สำหรับพื้นที่ในการจอดรถสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงานกาชาด 2558 มีดังนี้
1. สนามเสือป่า (เฉพาะคณะกรรมการอำนวยการ)
2. สนามม้านางเลิ้ง, กระทรวงศึกษาธิการและหน้ารัฐสภา (เฉพาะผู้มีบัตรอนุญาต)
3. ถนนลูกหลวงข้างกระทรวงศึกษาธิการ
4. ถนนกำแพงเพชร
5. ถนนอู่ทองนอก
6. สวนสัตว์ดุสิต เข้าประตูราชวิถี แต่อาจจะต้องเสียค่าบริการ

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานกาชาด 2558 ขอแนะนำให้เดินทางมาเที่ยวงานโดยรถสาธารณะ
พร้อมแนะให้เลี่ยงถนนโดยรอบลานพระบรมรูปทรงม้าในช่วงจัดงานกาชาด เพื่อลดปัญหาการจราจร

ขอบคุณข้อมูลจาก  สถานีจราจรเพื่อสังคม FM99.5