ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจร บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจร บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ
MTRA ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ รฟม เบี่ยงจราจร

เบี่ยงจราจรตลาดยิ่งเจิรญ1

 

เบี่ยงจราจรตลาดยิ่งเจิรญ2

 

 

ประชาสัมพันธ์แผนการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ

เพื่อดำเนินการติดตั้งแผงป้องกัน (Barrier) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
ตลอด 24 ชั่วโมง…

โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งแผงป้องกัน (Barrier) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ โดยเริ่มทำการเบี่ยงช่องจราจรฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 2 ช่อง ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม. เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน แล้วจึงทำการเบี่ยงช่องจราจรฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) จำนวน 2 ช่อง ตลอด 24 ชม. เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน เช่นกัน

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/pages/การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย/1409174012632662