แจ้งเบี่ยงจราจรถนนลำลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / แจ้งเบี่ยงจราจรถนนลำลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
รถไฟฟ้า รฟม เบี่ยงจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แจ้งเบี่ยงจราจร ถนนลำลูกกา1

แจ้งเบี่ยงจราจร ถนนลำลูกกา2

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณเกาะกลางถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึง เอ็มทีอารีนาสปอร์ต เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนน ลำลูกกา บริเวณเกาะกลางถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึง เอ็มทีอารีนาสปอร์ต โดยติดตั้งแผงป้องกัน(Barrier) ชิดเกาะกลางถนน ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง จากเดิมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เป็น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต