แจ้งปิดการจราจร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / แจ้งปิดการจราจร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปิดการจราจร ปิดถนน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ปิดการจราจร กิจกรรมวันพ่อ 3ธค58

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) แจ้งว่า กองทัพบกจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยรอบท้องสนามหลวง ซึ่งในวันที่ 3 ธ.ค.นี้จะมีการปิดกาจราจรตั้งแต่เวลา 12.00 น.-18.00 น.โดยรอบสนามหลวงในเส้นทางดังต่อไปนี้

1.ปิดถนนสนามไชย ถนนเจริญกรุงถนนท้ายวัง ถนนพระพิพิธถนนหน้าพระลาน ถนนราชดำเนินใน และถนนหน้าพระธาตุ

2.ปิดการจราจรใน ถนนหน้าพระลาน ถนนราชดำเนินใน และถนนหน้าพระธาตุ

3.ปิดการจราจร ถนนหน้าพระธาตุถนนพระอาทิตย์ และถนนสนามไชย

4.ปิดการจราจร ถนนมหาราชถนนจันทร์ ซอยพระยาเพชรเพื่อใช้เป็นที่จอดขบวนรถของหน่วยทหารรักษาพระองค์

อย่างไรก็ตามในพิธีการจะเป็นการเคลื่อนขบวนจากบริเวณด้านหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยวันดังกล่าวจะมีสภาพการจราจรติดขัดในถนนต่อเนื่อง แนะนำประชาชนที่จะข้ามจากฝั่งพระนครไปฝั่งธนบุรี หรือจากฝั่งธนบุรีเลี่ยงสะพานปิ่นเกล้า ถนนราชดำเนินกลาง และราชดำเนินใน โดยสามารถใช้สะพานพระราม 8 ลงบริเวณแยกวิสุทธิกษัติผ่านแยก จ.ป.ร. เข้าถนนราชดำเนินนอก และสะพานซังฮี้เข้าถนนราชวิถี ผ่านแยกอุภัยเจฏุทิศมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ หรือหากลงจากสะพานซังฮี้สามารถเลี้ยวขวาหรือซ้ายที่แยกซังฮี้เพื่อเข้าถนนสามเสน และสามารถเลี้ยวขวาหรืซ้ายที่แยกการเรือนเพื่อใช้ถนนนครนาชสีมาแทนจะได้รับความสะดวกกว่า

ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงแนะประชาชนเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร รวมทั้งหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือมีข้อสงสัยในเส้นทางเลี่ยงสามารถโทรสอบถามที่สายด่วรจราจร 1197.“

ขอบคุณรูปภาพจาก   http://www.manager.co.th/

ขอบคุณข้อมูลจาก    http://www.dailynews.co.th/bangkok/364539