กทพ.ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ กิจกรรม Bike for Dad วันที่ 11 ธ.ค. 2558

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / กทพ.ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ กิจกรรม Bike for Dad วันที่ 11 ธ.ค. 2558
Bike For Dad การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ค่าทางด่วนฟรี ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ยกเว้นค่าผ่านพิเศษ

ฟรีค่าผ่านทาง งาน bike for dad

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 23.00 น. จำนวน 11 ด่าน ดังนี้ ด่านยมราช , ด่านหัวลำโพง , ด่านสะพานสว่าง , ด่านอุรุพงษ์ , ด่านสุรวงศ์ , ด่านจันทน์ , ด่านสาทร , ด่านพระรามสี่-1 , ด่านพระรามสี่-2 , ด่านสุขุมวิท , ด่านเพชรบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษในการเดินทางและสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

 

ขอขอบคุณข้อมูลแลรูปภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย