แจ้งเส้นทางปิดการจราจร กิจกรรม “Bike for Dad” 11 ธันวาคม 2558

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / แจ้งเส้นทางปิดการจราจร กิจกรรม “Bike for Dad” 11 ธันวาคม 2558
Bike For Dad กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ปิดการจราจร ปิดถนน

Info-ปั่นเพื่อพ่อ-แก้ไข091258-2

แจ้งเส้นทางปิดการจราจร กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. จะมีการปิดถนนสายต่างๆ ดังนี้

บริเวณรอบพระลานพระราชวังดุสิต 3 สาย เวลา 00.01 – 22.00 น. ได้แก่

1. ถ.อู่ทองใน แยกอู่ทองใน – แยกพระรูป ร.5
2. ถ.ศรีอยุธยา แยกพล.1 – แยกวัดเบญจฯ
3. ถ.ราชดำเนินนอก แยกพระรูป ร.5 – แยกสวนมิสกวัน

บริเวณรอบพื้นที่จัดขบวนจักรยาน 14 สาย เวลา 09.00 – 22.00 น. ได้แก่

1. ถ.ศรีอยุธยา แยก พล.1 – แยกสี่เสาเทเวศร์
2. ถ.พิษณุโลก แยกวังแดง – แยกสวนมิสกวัน – แยกพาณิชยการ – แยกยมราช
3. ถ.ราชดำเนินนอก แยกสวนมิสกวัน – แยกมัฆวาน – แยก จปร. – แยกผ่านฟ้าลีลาศ
4. ถ.ราชดำเนินกลาง แยกผ่านฟ้าลีลาศ – แยกป้อมมหากาฬ – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – แยกคอกวัว – แยกผ่านพิภพลีลา
5. ถ.ราชดำเนินใน แยกผ่านพิภพลีลา – แยกป้อมเผด็จ
6. ถ.หน้าพระลาน แยกป้อมเผด็จ – หน้าประตูวิเศษฯ
7. ถ.หน้าพระธาตุ หน้าประตูวิเศษฯ – อนุสาวรีย์ทหารอาสา
8. ถ.ราชินี อนุสาวรีย์ทหารอาสา – แยกผ่านพิภพลีลา
9. ถ.สามเสน แยกสี่เสาเทเวศร์ – แยกเทเวศร์ – แยกบางขุนพรหม – แยกบางลำภู
10. ถ.จักรพงษ์ แยกบางลำภู – แยกตัด ถ.ข้าวสาร
11. ถ.พิษณุโลก แยกตัด ถ.สามเสน – แยกวังแดง
12. ถ.พระรามที่ 5 แยกวัดเบญจฯ – แยกพาณิชยการ
13. ถ.นครสวรรค์ แยกผ่านฟ้าลีลาศ – แยกจักรพรรดิพงษ์ – แยกเทวกรรม – แยกนางเลิ้ง
14. ถ.หลานหลวง แยกผ่านฟ้าลีลาศ – แยกหลานหลวง – แยกสะพานขาว – แยกยมราช

ส่วนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางจักรยาน 24 สาย จะปิดการจราจรเวลา 12.00 – 22.00 น. ได้แก่

1. ถ.ศรีอยุธยา แยกพระรูป ร.5 – แยกมักกะสัน
2. ถ.ราชปรารภ แยกมักกะสัน – แยกประตูน้ำ
3. ถ.ราชดำริ แยกประตูน้ำ – แยกศาลาแดง
4. ถ.พระราม 1 แยกราชประสงค์ – แยกปทุมวัน
5. ถ.พญาไท แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน
6. ถ.พระรามที่ 4 แยกสามย่าน – แยกวิทยุ
7. ถ.สีลม แยกศาลาแดง – แยกบางรัก
8. ถ.เจริญกรุง แยกบางรัก – แยกตัด ถ.ตรีมิตร (วงเวียนโอเดียน)
9. ถ.ตรีมิตร (วงเวียนโอเดียน)
10. ถ.เยาวราช วงเวียนโอเดียน – แยกวัดตึก
11. ถ.จักรวรรดิ์
12. สะพานพระปกเกล้า
13. ถ.ประชาธิปก
14. บริเวณวงเวียนโอเดียน
15. ถ.อรุณอัมรินทร์ แยกตัด ถ.ประชาธิปก – สะพานพระราม 8
16. ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรม – แยก จปร. (สะพานพระราม 8)
17. ถ.บรมราชชนนี แยกอรุณอัมรินทร์ ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – แยกผ่านพิภพลีลา
18. ถ.ราชดำเนินกลาง
19. ถ.ราชดำเนินนอก
20. ถ.เพลินจิต แยกราชประสงค์ – แยกเพลินจิต
21. ถ.วิทยุ แยกเพลินจิต – แยกวิทยุ (ตัด ถ.พระรามที่ 4 )
22. ถ.สาทรใต้ แยกวิทยุ ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
23. ถ.กรุงธนบุรี สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – แยกตากสิน และ 24. ถ.สาทรเหนือ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – แยกวิทยุ ซึ่งเมื่อขบวนจักรยานเคลื่อนผ่านไปแล้วจะเปิดการจราจรในถนนที่ไม่เกี่ยวข้อง กับเส้นทางจักรยาน

ขณะที่ถนนที่ตัดผ่านเส้นทางจักรยาน 43 สาย จะมีการปิดการจราจร ได้แก่

1. ถ.พระรามที่ 5 แยกราชวิถี – แยกพาณิชยการ
2. ถ.สวรรคโลก แยกอุภัยเจษฎาทิศ – แยกยมราช
3. ถ.กำแพงเพชร 5 แยกอุภัยเจษฎาทิศ – ถ.พระรามที่ 6
4. ถ.พระรามที่ 6 แยกตึกชัย – แยกอุรุพงษ์
5. ถ.พญาไท อนุสาวรีย์ชัย – แยกปทุมวัน
6. ถ.ราชปรารภ แยกดินแดง – แยกมักกะสัน
7. ถ.จตุรทิศ ทางขึ้นทางด่วนพระราม 9 – แยกมักกะสัน
8. ถ.นิคมมักกะสัน แยกมิตรสัมพันธ์ – แยกนิคมมักกะสัน
9. ถ.เพชรบุรี แยกชิดลมเพชรบุรี – แยกราชเทวี
10. ถ.พระราม 1 แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน
11. ถ.เพลินจิต แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต – แยกเพลินจิต
12. ถ.อังรีดูนังต์ แยกเฉลิมเผ่า – แยกอังรีดูนังต์
13. ถ.พระรามที่ 4 แยกสะพานเหลือง – แยกใต้ด่วนพระราม 4
14. ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แยกตัด ถ.สุรวงศ์ – แยกตัด ถ.จันทน์
15. ถ.สุรศักดิ์ แยกตัดสีลม – แยกตัด ถ.สาทร
16. ถ.เจริญกรุง แยกบางรัก – แยกตัด ถ.สาทรเหนือ
17. ถ.สุรวงศ์ แยกอังรีดูนังต์ – แยกสุรวงศ์
18. ถ.สี่พระยา แยกสามย่าน – แยกตัด ซ.เจริญกรุง 30
19. ถ.มหาพฤฒาราม แยกหัวลำโพง – แยกตัด ถ.เจริญกรุง
20. ถ.ตรีมิตร วงเวียนโอเดียน – แยกตัด ถ.ทรงวาด
21.ถ. มิตรภาพไทย – จีน วงเวียนโอเดียน – แยกหัวลำโพง
22. ถ.ทรงสวัสดิ์ แยกหมอมี – แยกตัด ถ.มิตรพันธ์
23. ถ.ราชวงศ์ แยกเสือป่า – ตัด ซ.เพาะพาณิชย์
24. ถ.จักรวรรดิ์ แยกวัดตึก – แยกเอสบี
25. ถ.เยาวราช แยกวัดตึก – แยกเมอรี่คิงส์
26. ถ.อิสรภาพ ปาก ซ.อิสรภาพ 5 – ปาก ซ.อิสรภาพ 11
27. ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ – ปาก ซ.ลาดหญ้า 1
28. ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ – แยกบางยี่เรือ
29. ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนโอเดียน – แยกตากสิน
30. ถ.วังหลัง แยกพรานนก – ท่าน้ำศิริราช
31. ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกบรมราชชนนี – แยกอรุณอัมรินทร์
32. ถ.คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ห้ามลง ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานพระราม 8 ห้ามขึ้นสะพานพระราม 8 ถ.อรุณอัมรินทร์)
33. ถ.ราชดำเนินใน ผ่านพิภพลีลา – แยกป้อมเผด็จ
34. ถ.ตะนาว แยกตัด ถ.ข้าวสาร – แยกศาลเจ้าพ่อเสือ
35. ถ.ดินสอ แยกวันชาติ – แยก กทม.
36. ถ.พระสุเมรุ แยกวันชาติ – แยกป้อมมหากาฬ
37. ถ.มหาไชย แยกสำราญราษฎร์ – แยกป้อมมหากาฬ
38. ถ.หลานหลวง แยกผ่านฟ้าลีลาศ – แยกหลานหลวง
39. ถ.จักรพรรดิพงษ์ แยก จปร. – แยกจักรพรรดิพงษ์
40. ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แยก จปร. – แยกวิสุทธิกษัตริย์
41. ถ.กรุงเกษม แยกประชาเกษม – แยกเทวกรรม
42. ถ.ลูกหลวง แยกตัด ถ.นครราชสีมา – แยกมัฆวาน
43. ถ.พิษณุโลก แยกวังแดง – แยกพาณิชยการ

ทั้งนี้ เมื่อขบวนจักรยานเคลื่อนผ่านไปแล้วจะเปิดการจราจร โดยจุดปิดกั้นสุดท้ายอยู่ที่แยก จปร. ซึ่งประชาชนที่มีความประสงค์จะสิ้นสุดขบวนที่สนามหลวงและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สามารถใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้โดยการลากจูงจักรยาน ซึ่งประชาชนสามารถเลี่ยงเส้นทางจราจรโดยใช้ทางด่วนได้ตามปกติ แต่จะมีการควบคุมทางลงบางจุด เช่น ประชาชนที่จะลงทางด่วนยมราชไม่สามารถลงได้ ให้ลงทางด่วน ถ.จันทน์ แล้วใช้สะพานกรุงเทพ สะพานพระราม 3 หรือลงทางด่วนสุขสวัสดิ์ ด่วนพระราม 2 ด่วนดาวคะนองได้

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ3เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ2

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก FM. 91 Trafficpro

เช็คเส้นทางปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Dad จังหวัดอื่นๆ ได้ที่ http://www.mthai.com/bikefordad/map