รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจร บนถนนพหลโยธิน เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างทางวิ่ง

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจร บนถนนพหลโยธิน เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างทางวิ่ง
ถนนพหลโยธิน รถไฟฟ้า รฟม เบี่ยงจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แจ้งเบี่ยงการจราจรพหล100259

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว – ปากซอยพหลโยธิน 17 เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้


1. วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 3 ช่องทาง ทำให้มีช่องจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 23.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ 20 วัน


2. วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าจำนวน 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกจำนวน 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

แจ้งเบี่ยงการจราจรพหล100259-2

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต