รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพื่อดำเนินงานปักเสาไฟฟ้า

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพื่อดำเนินงานปักเสาไฟฟ้า
ถนนพหลโยธิน รถไฟฟ้า รฟม เบี่ยงจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

1 2 3 4

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ ถึงบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานปักเสาไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งระเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานปักเสาไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1. วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
1.1 บริเวณหอประชุมกานตรัตน์ จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี
2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.
1.2 บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

2. วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
2.1 บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และ
ฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.
2.2 บริเวณแยก คปอ. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาออก 2 ช่องทาง
(ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงมี 3
ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

3. วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทาง จราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. –
05.00 น.
4. วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณเชิงสะพานหน้าปั้ม ปตท.
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

5 6ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.facebook.com/Greenlinenorth/