รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพื่อก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพื่อก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
ถนนพหลโยธิน รถไฟฟ้า รฟม เบี่ยงจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

02 0301

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถึงบริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา เพื่อดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
ในวันที่ 7 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1. วันจันทร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 บริเวณแยก คปอ.
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
2. วันจันทร์ที่ 14 – วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 บริเวณศูนย์อาหาร ถึงร้านอาหารแม่ลาปลาเผา
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
3. วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม – วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 บริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจร
ฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
4. วันเสาร์ที่ 2 – 7 เมษายน 2559 บริเวณร้านอาหารแม่ลาปลาเผา
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจร
ฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
5. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2559 บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจร
ฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

04

05

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.facebook.com/Greenlinenorth/