รฟม.เปิดลงทะเบียนรับบัตรทดลองใช้ รถไฟฟ้าสายสีม่วง

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / รฟม.เปิดลงทะเบียนรับบัตรทดลองใช้ รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ทดลองใช้บริการ รฟม.รถไฟฟ้าสายสีม่วง

 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง

ประชาชนที่ต้องการจะทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สามารถลงทะเบียนรับบัตรได้ 3 สถานี คือ สถานีคลองบางไผ่ สถานีแยกนนทบุรี 1 และสถานีเตาปูน  โดย 1 คน สามารถรับบัตรได้ 3 ใบ และใช้สำหรับการเดินทางใน 3 วัน ของสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนในเดือนมิถุนายน 4 วัน คือ วันที่ 5 ,12 ,19 และ 26 และในเดือนกรกฎาคม จะเปิดให้ลงทะเบียน 2 วัน คือ วันที่ 3 และ 5 โดยแต่ละรอบที่เปิดลงทะเบียนจะแจกบัตรรอบละ 5,000 ใบเท่านั้น ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ 15,000 คนต่อสัปดาห์ สำหรับอัตราค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 14 บาท และในสถานีถัดไปเพิ่มอีกไม่เกินสถานีละ 2 บาท รวมตลอดสายไม่เกิน 42 บาท

โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร มีสถานีให้บริการทั้งหมด 16 สถานี รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 400,000 คนต่อวัน

ลงทะเบียนรอบแรก วันที่ 5 มิถุนายน ทดลองโดยสารในวันที่ 13,15,17 มิถุนายน เวลา 07.00-09.00น.

ลงทะเบียนรอบ 2 วันที่ 12 มิถุนายน ทดลองโดยสารวันที่ 20,22,24 มิถุนายน เวลา 07.00-09.00น.

ลงทะเบียนรอบ 3 วันที่ 19 มิถุนายน ทดลองโดยสาร27,29 มิถุนายน และ 1กรกฎาคม เวลา07.00-09.00น.

ลงทะเบียนรอบ 4 วันที่ 26 มิถุนายน ทดลองโดยสาร 4,6,8 กรกฎาคม เวลา 07.00-09.00และ16.00-18.00น.

ลงทะเบียนรอบ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม ทดลองโดยสาร 11,13,15 กรกฎาคม เวลา 07.00-09.00 และ16.00-18.00น.

ลงทะเบียนรอบที่ 6 วันที่ 10 กรกฎาคม ทดลองโดยสาร 07.00-09.00 และ 16.00-18.00 น.

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก news.mthai.com/hot-news/economy-news/490217.html และสำนักข่าว INN