แจ้งปิดสะพานรัชโยธินวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / แจ้งปิดสะพานรัชโยธินวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
ปิดสะพาน ปิดสะพานรัชโยธิน สะพานรัชโยธิน

 

ปิดสะพาน ข้ามแยกรัชโยธิน พ.ย.2559

แจ้งปิดสะพานรัชโยธินวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
เพื่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนและเพิ่มสะพานข้ามทางแยกตามแนวถ.พหลโยธิน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปิดสะพานรัชโยธิน วันที่ 22, 23 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.
2. ปิดสะพานรัชโยธิน วันที่ 24, 25 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. ปิดเพื่อรื้อสะพานรัชโยธิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 01.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2115 6000 (24 ชม.) หรือ 0 2716 4044

ขอบคุณข้อมูลและรูปจาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต