รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา
ถนนลำลูกกา รถไฟฟ้า รฟม เบี่ยจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

 

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา – บริเวณปั้มเชลล์ เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 7 – 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา ถึงบริเวณปั้มเชลล์ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนลำลูกกา ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในบริเวณ ดังต่อไปนี้
1. วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
2. วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Greenlinenort