รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณช่วงข้ามดอนเมืองโทลล์เวย์

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณช่วงข้ามดอนเมืองโทลล์เวย์
คูคต ถนนพหลโยธิน รถไฟฟ้า รฟม สะพานใหม่ หมอชิต เบี่ยงจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณช่วงข้ามดอนเมืองโทลล์เวย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Greenlinenorth