เปิดแล้ว! ตลาดประชารัฐ Green Market

Home / รอบรู้เรื่องจราจร / เปิดแล้ว! ตลาดประชารัฐ Green Market

5-7 ธันวาคมนี้ ตลาดประชารัฐกรีนมาร์เก็ตบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญคุณมาพบกับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป จากเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม OTOP ที่ยกขบวนกันมาเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ โดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ริมถนนสาย304 ฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี
ติดปั๊มบางจากก่อนถึงสี่แยกบางคล้า อำเภอบางคล้า